Đoản Phá Nguyệt Kiếm Và Tàn Hồng Kiếm Trong Sở Kiều Truyện

Đã bán: 2/ 5
00 00 00

750.000 480.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Phá Nguyệt Kiếm và Tàn Hồng Kiếm là “kiếm tình nhân” là vì trong câu chuyện Sở Kiều Truyện, hai kiếm này đều liên quan mật thiết đến tình yêu giữa hai nhân vật chính là Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều, sự kết hợp của hai người yêu thương và chiến đấu cùng nhau để đối mặt với thử thách và gian khó trong cuộc sống.

Xóa