Đường Kiếm – Kiếm Thời Đường 81cm – Đỉnh Cao Kiếm Cổ Trung Quốc

1.150.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Đường Kiếm là tên gọi chung các loại kiếm của nhà Đường – đỉnh cao của lịch sử kiếm cổ Trung Quốc, trong kỵ binh nhà Đường, số lượng kiếm chiếm tới 30%.