Thái A Kiếm – Thập Đại Danh Kiếm Tần Thời Minh Nguyệt

9.500.000 7.360.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Nguồn gốc Kiếm Phổ bắt đầu từ Sở Quốc, Kiếm Sư nổi danh Phong Hồ Tử đã đưa ra đánh giá và xếp hạng tất cả bảo kiếm, đồng thời xếp chúng theo thứ tự thành một danh sách kiếm phổ. Trong đó 10 thanh kiếm đứng đầu danh sách được coi là Thập Đại Danh Kiếm.

Từ Phu Tử từng nói, trên kiếm phổ xếp hạng 10 danh kiếm đầu tiên đều có chỗ độc đáo, phân cao thấp cũng phải là mạnh yếu. Kiếm xếp hạng cùng bản năng và cùng trình độ của chủ nhân đều có liên quan, mà xếp hạng cũng không phải vĩnh viễn không thay đổi.

Xóa