Tuyết Ẩm Đao – Thiên Hạ Đệ Nhất Đao Trong Phong Vân Của Nhà Họ Nhiếp

3.400.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Tuyết Ẩm đao gắn liền với tên tuối của Phong Trung Chi Thần Nhiếp Phong, đi theo Nhiếp Phong trải bao trận chiến: Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần, Đế Thích Thiên, Đại Đương Gia, Tuyệt Tâm… Có một thời gian Nhiếp Phong nhập ma và chiến Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đã tự tay bẻ vỡ Tuyết Ẩm đao, sau được Đệ Nhị Đao Hoàng và Đệ Nhị Mộng rèn lại.

Danh mục: Từ khóa: , ,