Tam Tiêm Thương – Binh Khí Của Khương Duy Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

4.800.000 3.300.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Tam Tiêm Thương được mô phỏng theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long ba đầu hóa thành. Cây thương này phần đầu được làm to, mài sắc hai cạnh, đầu của thương được chẻ làm ba. Với thiết kế như vậy người sử dụng có thể bổ mạnh uy hiếp đối thủ, móc, kẹp vũ khí và có thể đâm làm đối thủ ngã ngựa. Trong Tam quốc, Tam Tiêm Thương được Khương Duy sử dụng.

Xóa