Lương Ngân Long Đảm Thương – Binh Khí của Triệu Tử Long

4.500.000 3.400.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Binh khí yêu thích của Triệu Vân tên là Lương Ngân Long Đảm Thương cùng với con bạch mã trong Tam Quốc diễn nghĩa. Triệu Tử Long dùng cây thương này tham gia đánh trận Trường Bản với quân Tào, một mình cứu hai phu nhân của Lưu Bị và bế con trai Lưu Bị thoát vòng vây. Đây được xem là chi tiết tô điểm đậm nét nhất cho sự trung nghĩa của Triệu Tử Long trong Tam Quốc.

Xóa