Kiếm Thời Đường – Đỉnh Cao Kiếm Cổ Trung Quốc

5.960.000 3.850.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Đường Kiếm là tên gọi chung các loại kiếm của nhà Đường – đỉnh cao của lịch sử kiếm cổ Trung Quốc, trong kỵ binh nhà Đường, số lượng kiếm chiếm tới 30%.

Xóa