Kiếm Quan Lại Thời Nhà Thanh – Bộ Sưu Tập Đẳng Cấp

28.000.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Sau thời nhà Thanh, kiếm Long Tuyền dùng để trang trí, chủ yếu được chế tạo cho các quan viên, một số lượng lớn đã được bảo tồn cho đến ngày nay tại tỉnh Chiết Giang Trung Quốc

Danh mục: Từ khóa: