Kiếm Frostmourne – World of Warcraft Phiên Bản Giới Hạn

7.900.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Trong trận chiến cuối cùng ở Frozen Throne, Lich King (Arthas) đã bị đ.ánh bại với người anh hùng Tirion Fordring. Ma kiếm Frostmourne cuối cùng cũng bị phá hủy bởi một thứ vũ khí huyền thoại khác, đó là thanh thần kiếm Ashbringer. Để tưởng nhớ chiến công này, người dân đã cho dựng tượng Tirion Fordring ở giữa quảng trường Runeweaver. Nơi đó, dưới chân vị anh hùng là cán kiếm vỡ nát của Frostmourne.

Danh mục: Từ khóa: