Kiếm Du Long – Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn

67.800.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Sở Chiêu Nam là đại sư huynh của thất kiếm được sư phụ ban cho thanh kiếm Du Long sắc bén lợi hại nhất. Kiếm Du Long chém sắt như chém bùn, khi chém vào đá kiếm kêu rổn rảng. Kiếm pháp của Sở Chiêu Nam ngày càng lợi hại, người chưa xuất hiện, kiếm đã phát ra tiếng kêu làm cho đối phương hồn xiêu phách tán. Nhị sư đệ Dương Vân Thông nắm trong tay thanh kiếm Thanh Cang bằng đá tuy không sắc bén lợi hại bằng Du Long nhưng là thanh kiếm duy nhất trên thế gian có thể áp chế thanh Du Long. Dương Vân Thông và Sở Chiêu Nam nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau song mỗi người lại có mộng tưởng khác nhau…

Danh mục: Từ khóa: