Kiếm Càn Long Thời Nhà Thanh – Bộ Sưu Tập Đẳng Cấp

68.000.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Các hoàng đế nhà Thanh như Khang Hy, Càn Long… đều có trường kiếm của hoàng gia, Hoàng đế Càn Long đặc biệt thích sưu tầm kiếm, có lần ông đã ra lệnh cho sản xuất  bốn lô kiếm cho mình chơi. Bao gồm 60 thanh kiếm trong đo 30 thành kiếm phải mất mười năm để chế tạo. Hoàng đế Càn Long đã nhiều lần hỏi về tình trạng sản xuất của những thanh kiếm này và đích thân điều chỉnh các chi tiết của chúng.

Danh mục: