Kháng Long Giản Địch Nhân Kiệt – Bộ Sưu Tập Đẳng Cấp

25.000.000

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Kháng Long Giản tượng trưng cho sự tôn trọng, quyền lực và uy nghiêm mà Địch Nhân Kiệt nhận được.